УСЛУГИ


Ремонтно-производствена база на територията на град Гълъбово - 2 500 м2 закрити помещения и 15 000 м2 открити площи.


Виж обектиimg img

Машинна част


• ремонт и изграждане на котли;
• ремонт и направа на тръбопроводи високо и ниско налягане;
• ремонт и изграждане на електрофилтри;
• производство и монтаж на стоманени конструкции;
• производство и монтаж на стоманорешетъчни конструкции и мачти.

img img

Електро част


• изграждане на електропроводи 20/110/220/400kV;
• изграждане на подстанции;
• изграждане на кабелни линии до 400kV;
• монтаж на силови трансформатори;
• ремонт и изграждане на шинопроводи;
• пълен инженеринг на съоръжения свързани с дистрибуцията
и транзитиране на електроенергия от ветроенергийни
паркове и фотоволтаични инсталации.

img img

Строителство


• строителство на промишлени сгради;
• изграждане на сложни фундаменти;
• изграждане на пътища;
• изграждане на подпорни диги и стени;
• производство на арматурни заготовки
и стоманени закладни части.